Generalforsamling 2020 Mandag den 2. marts kl. 18.30 I klublokalet.

HUSK:

Vinterferie i uge 8

(derfor ingen svømning)

Næste stævne:

Flipper Cup på hjemmebane Den 22. marts

Hermed inviteres alle klubbens medlemmer til generalforsamling 2020.
 
Mandag d. 2. marts kl. 18.30 i Klublokalet.  
 
Lars Bo Larsen fra Dansk Svømmeunion, kommer og fortæller lidt om den spørgeundersøgelse klubben sendte ud til alle medlemmer i efteråret. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Vedtægterne findes på foreningens hjemmeside. 
 
  1. Valg af dirigent
  2. Valgt af referent
  3. Valgt af stemmetæller
  4. Formandens beretning
  5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
  6. Godkendelse af budget
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt
Vi håber at se jer.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
 

Følg os på Facebook og få de seneste opdateringer fra klubben.